13 juli 2020
img1
img2
img3
img4
img5
img6
Actueel

Actueel

feb 3

Written by: Virbac Nederland
3-2-2016 13:27 

Tele-immobilisatieTele-immobilisatie, het verdoven op afstand van wilde dieren, is een bijzondere vaardigheid die door weinig dierenartsen wordt beoefend. Voor hen die werken in dierentuinen of betrokken zijn bij natuurbeschermingsprojecten is het onderdeel van hun dagelijks werk. Ook voor practici en handhavers van de openbare orde is het van belang om met de blaaspijp (soms op CO2) of een verdovingsgeweer om te kunnen gaan. De dierenartsen Jan Bos (Ouwehands Dierenpark), Mark Hoyer (dierenarts VIA, Veterinair immobilisatie en Advies bureau) en Peter Klaver (dierenarts/consultant voor exoten en wildlife) geven op donderdag 7 april 2016 weer twee workshops Tele-immobilisatie.

Doel van deze workshops is om dierenartsen, paraveterinairen, studenten en professionals het gebruik van blaaspijp en verdovingsgeweer bij te brengen. Hierbij komen de theorie en praktische aspecten van tele-immobilisatie, farmacologie van de belangrijkste narcosemiddelen, veiligheid, training en het hanteren van verschillende verdovingswapens, uitgebreid aan de orde. Ook zal er rond praktijksituaties een verdovingstabel voor veel voorkomende diersoorten worden besproken. Er worden twee verschillende workshops gegeven: een workshop Basistechnieken en een workshop Tele-immobilisatie voor practici met ervaring, beiden op donderdag 7 april 2016 in Asch (Gld).

    - Workshop Basistechnieken Tele-immobilisatie
    - Workshop Tele-immobilisatie Practici met ervaring
    - Direct aanmelden
 

 

Tags: