Privacy- en cookiebeleid
Virbac hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Virbac persoonsgegevens verwerkt, dus hoe de persoonsgegevens verzameld, gebruikt, verstrekt, bewaard en beschermd worden. De wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Verantwoordelijke
Virbac beslist welke persoonsgegevens op de Virbac website verzameld worden, met welk doel de persoonsgegevens verwerkt worden en op welke manier de persoonsgegevens verwerkt worden. Dit betekent dat Virbac volgens de AVG verwerkingsverantwoordelijke is.

Contactgegevens
Virbac Nederland
Hermesweg 15
3771 ND Barneveld

Postadres:
Postbus 313
3770 AH Barneveld

Telefoonnummer: 0342 - 427 127
E-mailadres: info@virbac.nl 
Website: www.virbac.nl

Verwerking persoonsgegevens
Verzamelen
Virbac legt uw persoonsgegevens vast als u producten, diensten of services bij Virbac afneemt. Ook indien u gebruik maakt van één van onze (kosteloze) diensten op de website worden uw persoonsgegevens bewaard.

In de volgende situaties worden persoonsgegevens vastgelegd:

 • Bij het invullen van orderformulieren;
 • Bij het bezoeken van de website;
 • Bij het invullen van het contactformulier op de Virbac website;
 • Bij aanmelding voor de nieuwsbrief van Virbac;
 • Bij aanmelding voor de digitale mailing van Veterinary HPM;
 • Bij het inschrijven voor nascholing die door Virbac wordt aangeboden;
 • Bij de aanschaf van dierenpaspoorten door dierenartsen;
 • Bij het indienen van klachten over producten of diensten;
 • Via enquêtes over huidige of toekomstige services en/of producten.

De volgende informatie kan van u geregistreerd zijn:
Uw naam, aanhef, woonadres en -plaats, werkadres en -plaats, e-mailadres, telefoonnummer, CIBG-nummer, UDN-nummer en/of IBAN-nummer. Bij een bezoek aan de website wordt automatisch informatie verzameld over uw computer hardware en software. Deze informatie kan bevatten: het browser type, domeinnamen, toegangstijd en websiteadressen.

Gebruik van persoonsgegevens
De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is het gerechtvaardigd belang voor Virbac om klanten aan te trekken en klantrelaties te onderhouden. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst. Ook kan de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op wettelijke verplichting.

Virbac gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Leveren van producten en diensten;
 • Gebruik en verbetering van de Virbac website;
 • Om door u gestelde vragen te beantwoorden;
 • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail;
 • Registreren CIBG-nummer nascholingspunten;
 • Registreren CIBG-nummer en serienummers dierenpaspoorten (wettelijke verplichting);
 • Veterinaire farmacovigilantie: opsporen, beoordelen, begrijpen en voorkomen van bijwerkingen van geneesmiddelen (wettelijke verplichting);
 • Verbeteren van door Virbac geleverde services en producten;
 • Voor het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie .

Delen van persoonsgegevens
Virbac verkoopt, noch verhuurt noch least uw persoonsgegevens aan derden zodat zij deze voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Virbac kan uw persoonsgegevens wel delen met externe dienstverleners, bijvoorbeeld voor de verwerking van creditcards en betalingen, verzendingen, hosting en verspreiding van e-mails. Met deze dienstverleners sluit Virbac een verwerkersovereenkomst, zodat zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als Virbac daar een wettelijke verplichting toe heeft, bijvoorbeeld aan de belastingdienst of een toezichthouder.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld en vastgelegd zijn. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houdt Virbac deze termijnen aan.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Virbac stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Virbac stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Uw rechten
Het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen door Virbac.

U kunt uw persoonsgegevens opvragen door een e-mail te sturen naar info@virbac.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om een adequate identificatie. Binnen een maand zult u een antwoord van Virbac ontvangen met daarin uw persoonsgegevens, de manier waarop de persoonsgegevens verstrekt zijn, het doeleinde voor het verzamelen van de persoonsgegevens, hoelang de persoonsgegevens bewaard worden en met wie de persoonsgegevens gedeeld worden.

Indien er persoonsgegevens van u verwerkt worden die niet (meer) kloppen, heeft u het recht om deze gegevens door Virbac te laten wijzigen. U kunt uw verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens indienen door een e-mail te sturen naar info@virbac.nl.

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn, u de toestemming voor de verwerking intrekt of indien u gegrond bezwaar heeft gemaakt voor de verwerking.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
U heeft het recht om bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit recht op verzet is absoluut, en Virbac zal hier altijd gehoor aan geven.

Recht op overdracht van persoonsgegevens
Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens geeft u het recht om een kopie, in gangbare en machine leesbare vorm, te krijgen van de persoonsgegevens die u aan Virbac heeft verstrekt.    

Het recht op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de grondslag toestemming, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Virbac zal nadat u uw toestemming heeft ingetrokken uw persoonsgegevens verwijderen, mits de verwerking niet ook plaatsvindt gebaseerd op een andere grondslag.

Het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Als u niet tevreden bent over de manier waarop Virbac omgaat met uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webpagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Dankzij functionele cookies blijft u bijvoorbeeld ingelogd op de website en wordt onthouden welke producten er in uw winkelmandje zitten. Analytische cookies leveren statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, verkeersbronnen en andere essentiële informatie die Virbac gebruikt om de website te verbeteren voor gebruikers. Virbac maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
Via de browserinstellingen kunt u cookies verwijderen en instellen dat het plaatsen van nieuwe cookies geweigerd wordt. Aangezien er veel verschillende browsers zijn verwijst Virbac u daarvoor naar de helppagina van uw browser.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Virbac gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en hoe bezoekers bij de website terecht zijn gekomen. Virbac heeft met Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten. Uw persoonsgegevens worden anoniem verwerkt, worden niet gedeeld met Google en worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioral targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google raadplegen, evenals het privacybeleid van Google Analytics.

Aanpassen privacyverklaring
Virbac behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Virbac raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Virbac uw persoonsgegevens beschermt.