6 juni 2023
img1
img2
img3
img4
img5
img6
Actueel

Actueel

jul 1

Written by: Virbac Nederland
1-7-2020 12:27 

Stelfonta, met als werkzame stof tigilanol tiglaat, is een oplossing voor intratumorale toediening. Stelfonta is geindiceerd voor de behandeling van inoperabele, niet-gemetastaseerde subcutane mastocytomen ter hoogte of distaal van de elleboog of het spronggewricht en inoperabele, niet gemetastaseerde cutane mastocytomen bij honden. 

Het volume van de tumor mag niet groter dan 8 cm3 zijn, en de tumoren moeten toegankelijk zijn voor intra-tumorale injectie.

Klik hier voor meer informatie

Tags:
Er zijn geen Categorieën in deze blog.