28 november 2023
imgCalf Health Management 2018
imgHeader CHM 2019 - Kriptazen

Kriptazen is een 0,5 mg/ml orale oplossing voor kalveren met als werkzame bestanddeel halofuginone lactaat. Kriptazen dient als preventie en reductie van diarree met als diagnose Cryptosporidium parvum. In beide gevallen werd een vermindering van de oöcysten uitscheiding aangetoond. De dosering bedraagt 2 ml Kriptazen / 10 kg lichaamsgewicht, eenmaal per dag gedurende 7 opeenvolgende dagen als orale toediening aan kalveren na de voeding. Registratienummer: REG NL 122644. Kanalisatie: URA. 

Om een nauwkeurige dosering te garanderen, moet de meest geschikte doseerpomp gekozen worden, op basis van het gewicht van de te behandelen dieren. In het geval dat de doseerpomp niet past bij het gewicht van de te behandelen dieren, kan een injectiespuit of een ander geschikt hulpmiddel worden gebruikt.