20 april 2024
imgHeader Deltanil met logo

Deltanil pour-on

Deltanil pour-on > Ectoparasieten

Ectoparasieten

Grafiek VliegenpopulatieVliegenbestrijding - Begin op tijd!
Het is duidelijk dat bescherming van vee tegen uitwendige parasieten na een zachte winter ook komende zomer een belangrijk aandachtspunt zal moeten zijn voor veehouders. Het devies is dan ook: begin op tijd om de infectiedruk te beheersen!

Vele soorten vliegen leven op of met runderen. Deze insecten zorgen voor irritatie en onrust bij het vee. De onrust en irritatie resulteren in grote economische verliezen. Een studie heeft uitgewezen dat het vee 25 minuten tot 4,5 uur minder graast wanneer er onrust is door vliegen. Dit kan resulteren in een lagere melkproductie (tot 1 liter per dag) en gewichtsverlies (tot 22 kg per seizoen). Tevens zijn insecten overdragers van heel wat ziektekiemen. 

De belangrijkste vliegen bij runderen/schapen:
De huisvlieg  (Musca domestica):
De huisvliegDeze vlieg komt het meest voor in en rond de stallen. De huisvlieg voedt zich niet op de dieren maar kan passief ziekten overdragen zoals mastitisverwekkers als Staphylococcus aureus. Tevens kan zij voor hinder zorgen in de omgeving en bij de buurtbewoners.


De stalvlieg (Stomoxys calcitrans):
De Stalvlieg

De stalvlieg is een steekvlieg, zij voedt zich 2 keer per dag gedurende 15 minuten met runderbloed en zorgt zo voor heel wat irritatie en onrust. Deze vlieg komt zowel op de weide (vanaf het voorjaar) als in de stal voor.

 


De zomerwrangvlieg (Hydrotaea irritans):
De ZomerwrangvliegDe zomerwrangvlieg komt voor in de zomer op de weide en is de overdrager van de Trueperella pyogenes-bacterie die zomerwrang veroorzaakt. Dit is een ernstige mastitis bij droogstaande koeien en bij kalveren.De herfstvlieg (Musca autumnalis):
De HerfstvliegDeze vlieg komt veel voor op de weide in de zomer en de herfst en is vaak rond de ogen en de kop te vinden. Zij draagt de ziektekiem Moraxella bovis over die verantwoordelijk is voor een besmettelijke oogontsteking, ook wel de vlek of pink eye geheten. De herfstvlieg is tevens de vector voor de worm Parafilaria bovicola. Deze nematode zorgt voor de ziekte parafilariasis die gepaard gaat met huidontsteking en bloedingen ter hoogte van de schoft, nek en rug.


De hoornvlieg (Haematobia irritans):
De HoornvliegDeze kleine bloedzuigende vlieg is vooral op de achterhand van het rund te vinden. De vlieg is sterk koegebonden, meer dan 1000 vliegen per rund is mogelijk. Er is kans op besmetting van het (jonge) uierweefsel met S. aureus bij drachtige vaarzen en melkkoeien, waardoor zich een (sub)klinische mastitis kan ontwikkelen met een grote productiederving tot wel 18% als gevolg. Kans op genezing is gering.


De runderhorzel(vlieg) (Hypoderma bovis):
De runderhorzel(vlieg)De runderhorzel legt zijn eieren op het rund waarna de larven zich (onderhuids) voeden in onderhuidse abcessen. Deze aandoening heet hypodermosis.Groene vleesvlieg (Lucilia sericata):
De groene vleesvliegDe groene vleesvlieg is verantwoordelijk voor myiasis bij het schaap en komt voor op de weide. De vlieg legt haar eieren in wondjes of in de verdichte vacht: de larven voeden zich onderhuids zodat grote delen huid loskomen met vaak sterfte tot gevolg.


Dazen of steekvliegen:
Dazen of steekvliegenDeze bijtende vliegen zorgen voor irritatie en onrust op de weide.