28 november 2023
imgHeader Hond

Hond

Producten > Hond > Maagdarmproblemen > Vetemex vet

Vetemex vet

Vetemex vet, met als werkzame stof maropitant, is een injectievloeistof die zowel intraveneus als subcutaan te gebruiken is voor:

  • de behandeling en preventie van misselijkheid veroorzaakt door chemotherapie
  • de preventie van braken met uitzondering van braken veroorzaakt door reisziekte
  • de behandeling van braken, in combinatie met andere ondersteunende maatregelen
  • de preventie van perioperatieve misselijkheid en braken en de verbetering van het herstel na algemene anesthesie waarbij de µ-opiaatreceptoragonist morfine is gebruikt

Ter preventie van braken dient de oplossing voor injectie meer dan één uur van tevoren te worden toegediend. Aangezien de werkingsduur ongeveer 24 uur is, kan de behandeling gegeven worden op de avond vóór de toediening van een middel dat braken kan veroorzaken, zoals chemotherapie.