1 oktober 2023
imgHeader Hond

Hond

Producten > Hond > Antiparasitica > Milteforan

Milteforan

Milteforan
Milteforan is in Nederland niet geregistreerd als diergeneesmiddel. Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld als de gebruikelijke middelen niet voldoende effect sorteren, mag het toch door de dierenarts worden voorgeschreven; dit wordt per hond door de dierenarts beoordeeld. Milteforan valt hiermee in de zogenaamde ‘cascaderegeling’.

Milteforan, met als werkzame stof miltefosine, is een middel dat als therapie ingezet kan worden bij honden met leishmaniasis. Het middel doodt de parasiet, maar omdat deze zich verbergt in verschillende organen lukt het meestal niet om alle parasieten dood te maken. Dit geldt ook voor andere middelen die gebruikt worden tegen leishmaniasis. Behandeling van de ziekte leidt uiteindelijk in het gunstigste geval tot klinische genezing. Dat wil zeggen dat de verschijnselen van de infectie verdwenen zijn, waardoor de hond zich ook veel beter voelt en er beter uitziet, maar dat de parasiet achterblijft in bepaalde cellen van het lichaam en in organen zoals beenmerg, lever, milt en huid.

Dosering en gebruik

De dosering bedraagt 2 mg/kg lichaamsgewicht per dag. Dit komt overeen met 1 ml oplossing per 10 kg lichaamsgewicht per dag, eenmaal daags, gedurende 28 dagen. Juist omdat de parasiet zich ook bevindt in o.a. beenmerg, lymfeknopen, milt en lever, is het erg belangrijk dat de behandelduur van 28 dagen wordt aangehouden.
Milteforan kan het beste over of door de maaltijd toegediend worden, of, als dit makkelijker is, na het eten in de bek van de hond. Dit reduceert de kans op maag-darmklachten tot een minimum. Mochten dergelijke klachten zich toch voordoen (bv. braken, diarree), dan dient contact opgenomen te worden met de dierenarts. Deze kan bijvoorbeeld antibraakmiddelen voorschrijven. In het algemeen is het niet nodig de behandeling stop te zetten. Milteforan is niet belastend voor de lever en nieren.

.