25 juli 2024
img1
img2
img3
img4
img5
img6

Over Virbac

Over Virbac > Sponsorbeleid

Sponsorbeleid

1) Commerciële Sponsoring

Ter ondersteuning van merkbekendheid en merk imago sponsort Virbac bepaalde activiteiten en organisaties.
Zo is Virbac bijvoorbeeld al sinds vele jaren als Official Sponsor verbonden aan het KWPN. Ook wordt de organisatie van veterinaire studenten, DSK, door Virbac ondersteund door (mede) financiering van hun activiteiten.
Logo kwpnLogo DSK

2) Goede doelen sponsoring / ideële sponsoring

Virbac Nederland ontvangt vele aanvragen tot ondersteuning van goede doelen. De aanvragen overtreffen vrijwel altijd de daarvoor beschikbare middelen. Om die reden moeten er soms lastige keuzes worden gemaakt. Virbac Nederland ondersteunt uitsluitend goede doelen die te maken hebben met dieren en dierenwelzijn, binnen Nederland. Voor andere landen is de betreffende Virbac vestiging (indien aanwezig) het aanspreekpunt. Adressen van Virbac vestigingen in de wereld kunt u hier vinden. Alle aanvragen die vallen binnen de door Virbac gestelde criteria worden in behandeling genomen en beoordeeld. Helaas moeten toch vele aanvragen die voldoen aan de criteria worden afgewezen. Er is echter altijd een aantal goede doelen welke structureel of incidenteel worden ondersteund:

Dierenambulances, dierenopvang en dergelijke: Elektronische Identificatie
DierenambulanceSteeds meer huisdieren hebben een chip. Dat is een goede zaak omdat dieren met een chip, indien de registratie goed geregeld is, snel weer met hun baasjes kunnen worden herenigd. Dierenambulances en dierenopvang moeten dan wel kunnen beschikken over kwalitatief goede afleesapparatuur. In het verleden heeft Virbac de Nederlandse Dierenambulances, aangesloten bij FDN, deze apparatuur gratis ter beschikking gesteld. Nu het chippen van huisdieren inmiddels gemeengoed is geworden, en er daarom ook veel afleesapparaten beschikbaar zijn, is het kosteloos beschikbaar stellen niet langer een haalbare optie. Wel wordt deze apparatuur door Virbac tegen sterk gereduceerde prijzen aangeboden aan ideële aanvragers, waardoor deze tegen lage kosten over goede, professionele apparatuur kunnen beschikken.