20 februari 2019
imgHeader KAR 2019

Logo Klinische Avonden Rund

Inschrijven > Klinische Avonden Rund

Inschrijven Klinische Avonden Rund (KAR)

Inschrijfbutton IcovetHier leest u meer over de onderwerpen voor de nieuwe serie Klinische Avonden Rund in 2019, waarmee we op dinsdag 12 maart 2019 mee starten. Hoe goed is uw kennis van Integrated Pest Management op rundveebedrijven? Bent u al op de hoogte van de laatste inzichten in de emerging & resurging vector-born diseas bij het rund in Nederland? 

Bevlogen Sprekers:
Drs. Debora Smits - Rundveedierenarts GDDrs. Debora Smits, in 1999 afgestudeerd in de richting landbouwhuisdieren, werkt sinds 2013 voor de GD naast haar werk als dierenarts in de praktijk. Sinds 2015 is zij volledig in dienst bij de GD, als onderdeel van het monitoringsteam (Veekijker). Binnen de Gezondheidsdienst voor Dieren is zij betrokken bij diverse projecten en het uitvoeren van bijbehorende bedrijfsbezoeken. Daarnaast is zij inmiddels ook actief als IKM-trainer.

Debora zal tijdens de presentatie met als titel ‘Emerging & resurging vector-born diseases’ een lezing geven over opkomende en terugkerende vectoroverdraagbare aandoeningen bij het rund.
 

Dhr. ing. Erik van Gestel - KADTijdens zijn presentatie ‘Integrated Pest Management’ zal dhr. ing. Erik van Gestel ingaan op de integrale aanpak vliegenoverlast in rundveestallen. Wat is IPM? Welke rol vervult u als professional en adviseur op het gebied van vliegenbestrijding in de rundveestal? Als afgestudeerd ingenieur werkt hij sinds 2015, na een ruime periode binnen een plaagdierbeheersbedrijf, bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen te Wageningen als adviseur en docent. 

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen is hét landelijke kenniscentrum voor informatie, advies, opleidingen en onderzoek op het gebied van de preventie en bestrijding van plaagdieren.  Het KAD voert zelf geen bestrijdingen uit, maar kijkt geheel objectief naar plaagdierproblemen. Juist door deze onafhankelijkheid, krijgt u een eerlijk advies.

Dhr. van Gestel voert inspecties uit met het opstellen van de daarbij behorende adviesrapporten. Daarnaast staat hij veelvuldig als cursusleider voor de klas en neemt deel aan diverse overlegorganen, zoals Commissie van deskundigen van het KPMB, commissie van deskundigen EVM, Commissie van deskundigen en bezwaar van Bureau Erkenningen, overleg rattenmonitoring RIVM.

De data en locaties van de Klinische Avonden Rund zijn:

Klinische Avonden Rund 2019Dinsdag 12 maart 2019 - Gezondheidsdienst voor Dieren 
Klinische Avonden Rund 2019Woensdag 13 maart 2019 - Van der Valk Hotel Wolvega
Klinische Avonden Rund 2019Donderdag 14 maart 2019 - Van der Valk Hotel 's Hertogenbosch-Vught 

Het programma

 

18.30 - 19.00 uur

    Ontvangst met koffie en thee

19.00 - 20.00 uur

    Mw. drs. Debora Smits  
    “Emerging & resurging vector-born diseases”

20.00 - 20.30 uur

    Pauze

20.30 - 21.30 uur

    Dhr. ing. Erik van Gestel 
    “Integrated Pest Management

21.30 - 22.00 uur

    Afsluitingsborrel

Kosten voor deelname: € 55,- per persoon. Uitsluitend dierenartsen kunnen deelnemen.